Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Hässleholm som är den kommunen där Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening finns. I Hässleholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Skåne län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har F-skatt vilket Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening har haft sedan 1994-01-01. Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0451-84072.

Hässleholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening har idag 716406-2031 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två ; i förening. är den som för stunden ansvarar för Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för 1) etablerande av ett medlemmarna sinsemellan fungerande utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande 2) utvecklande av samarbetsformer som gemensamt utnyttjas av medlemmarna, 3) i frågor av gemensam natur vara kontaktorgan med Hässleholms kommun och andra organisationer.

I Hässleholms Företagsgrupp Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Möller, Bertil som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Nylander, Nils som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kent som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Sölve, Bengt som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Wirén, Lars som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Brink, Owe som är född och har titeln SuppleantLjungberg, Kaj som är född och har titeln Suppleant, Persson, Tommy som är född och har titeln Suppleant, .