AScan ekonomisk förening

Skåne län

Information

I Hässleholm finns det ett Ekonomisk förening som heter AScan ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar AScan ekonomisk förening i Skåne län. Hässleholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

AScan ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1992-06-18 så har AScan ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1992-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är AScan ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Hässleholm.

Vill man komma i kontakt med AScan ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till V. Storg. 28, 553 15, Jönköping. Vi ni istället prata med AScan ekonomisk förening så kan ni göra det på 036-199550.

Föreningens ändamål är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, uveckling och användning av ett gemensamt biljett- system. Föreningen skall vidare samordna medlemmarnas insatser, och kontakter med leverantörer, avseende underhåll och utveckling av det gemensamma biljettsystemet både vad avser hårdvaror (teknisk utrustning) och mjukvaror (datorprogram). Föreningen skall bistå medlemmarna i anpassning och utveckling av det biljettsystem som medlemmarna vid var tid använder. Föreningen skall bistå medlemmarna i deras användning av biljettsystemet och tillvarata medlemmarnas alla intressen som är av gemensam art.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Edh, Tommy Lars Erik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Leek, Jarl Arne som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Jan Peter Viktor som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jan-Henrik som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ringqvist, Sten Erik Krister som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Engstrand, Josefine Yvonne som är född 1971 och har titeln SuppleantGillberg, Kjell Ingvar Assar som är född 1958 och har titeln Suppleant, Karlinius, Lars Ingmar som är född 1963 och har titeln Suppleant, Nordland, Krister Karl-Erik som är född 1952 och har titeln SuppleantPetersson, Ulf Lars Sture som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Pettersson, Jan-Henrik -Ringqvist, Sten Erik Krister i förening med en av -ledamöterna .

AScan ekonomisk förening har 716426-3035 som sitt organisationsnummer.