Bostadsrättsföreningen Solhem

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Solhem är ett av många företag som finns i Hässleholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Solhem finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Solhem som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1959-04-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Pimpinellastigen 9, 281 33, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Solhem så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-13103.

Hässleholm arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Solhem ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Solhem. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta lägenheter eller lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark, som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjande av lägenhet eller lokal.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Solhem är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Anders Brandt och Gunnar Löfstrand, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Solhem och det är följande personer, Brandt, Karl Anders som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfstrand, Gunnar Georg som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Patrick Christoffer som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Zaunders, Bengt Ingmar som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Engqvist, Markus Alexander som är född 1976 och har titeln Suppleant, Haraldsson, Gunnar Ingemar som är född 1941 och har titeln Suppleant.Pramberg, Jan-Erik som är född 1948 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Solhem är 737000-0312.