HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Hässleholm så är HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Hässleholm arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Hässleholm och i Skåne län. Redan 1962-08-29 så skapades HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm och företaget är har ej F-skattsedel.

737000-1161 är organisationsnummret för företaget som finns i Hässleholm.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm så går det att nå dem via telefon på 0451-47650 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Bo Roland -Martinsson, Astrid Christina -Ramnerup, Ove Helge Georg -Svenzon, Sven Otto Johnny

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Hässleholm är Ramnerup, Ove Helge Georg som är född 1939 och har titeln Extern firmatecknare, Gustafsson, Bo Roland som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Astrid Christina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandahl, Inga-Britt Rose-Marie som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Svenzon, Sven Otto Johnny som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Ulf Johan som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Ann-Marie Ingegerd som är född 1950 och har titeln Suppleant, .