HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe

Skåne län

Information

I Skåne län så finns HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Hässleholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Hässleholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe är ej momsregistretat och har organisationsnummer 737000-1179.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0451-47650 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe på följande adress Vallg. 2, 281 31, Hässleholm.

HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Hästen i Tyringe så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Hansson, Nils Arne som är född 1942 och har titeln Suppleant , Hörberg, Brita Onerva som är född 1941 och har titeln Suppleant , Qvant, Hilkka Tuulikki som är född 1942 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.