HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Hässleholm och HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm är ett Bostadsrättsförening och skapades 1947-06-20. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Hässleholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm ska trivas.

I Hässleholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm och det finns flera bolag som är det idag i Hässleholm.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0451-47650.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fast, Ulf Martin -Larsson, Ingela Helén Anneli -Rosenkvist, Lena Camilla -Weliaschitsch, Jenny Ann Ellinor.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm är Fast, Ulf Martin som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Per Anders Vohlfart som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ingela Helén Anneli som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosenkvist, Lena Camilla som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderdahl, Claes Henning Lennart som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Carla Ann-Christin som är född 1961 och har titeln SuppleantWeliaschitsch, Jenny Ann Ellinor som är född 1971 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Långdansen i Hässleholm har 737000-1344 som sitt organisationsnummer.