HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm

Skåne län

Information

HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Hässleholm som är den kommunen där HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm finns. I Hässleholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm har funnits sedan och 2002-11-28 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm så kan ni göra det genom att skicka er post till Vallg. 2, 281 31, Hässleholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0451-47650.

Hässleholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm har idag 737000-1393 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brodd, Axel Håkan -Hansson, Nils Arne -Johansson, Marita Elisabeth Viola -Sandström, Annemo Margaret är den som för stunden ansvarar för HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB bostadsrättsförening Stenbocken i Hässleholm så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brodd, Axel Håkan som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Nils Arne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Marita Elisabeth Viola som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Muhr, Hanna Kristina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandström, Annemo Margaret som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ali, Aiman som är född 1978 och har titeln SuppleantBengtsson, Conny Bengt Yngve som är född 1946 och har titeln Suppleant, .