Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 är ett av många företag som finns i Hässleholm. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1949-07-23.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Västertorg 1, 281 47, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Hässleholm arbetar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 och det är följande personer, Knudsen, Anneli som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Knudsen, Jan Brian Bach som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Pia Carina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Camitz, Göran Christer som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lundov, Anna Malin Sofia Jamesdotter som är född 1985 och har titeln Suppleant, Paulsen-Medalen, Karl Sebastian som är född 1980 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 1 är 737000-2748.