Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag

Skåne län

Information

Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag är ett av många företag som finns i Hässleholm. Det är nämligen den kommunen som Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1996-10-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Vallmov. 7, 281 37, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 046-131941.

Hässleholm arbetar för att företag som Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag. Det finns flera företag i Skåne län.

Köpa, äga och förvalta fast egendom.

Firmatecknare för Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag är följande:
Firman tecknas av komplementären..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag och det är följande personer, SEJP AB som är född och har titeln Komplementär, Mars, Sara Johanna som är född 1975 och har titeln Kommanditdelägare,

Organisationsnummer för Sösdala 85:2 och 85:3 Kommanditbolag är 969631-8071.