Länsförsäkringar Göinge

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Länsförsäkringar Göinge. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Hässleholm här finns det många olika Ömsesidigt försäkringsbolag. Länsförsäkringar Göinge tillhör bolagstypen "Ömsesidigt försäkringsbolag" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Hässleholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Länsförsäkringar Göinge är ej momsregistretat och har organisationsnummer 537000-2320.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0451-48900 alternativt besöka eller skicka post till Länsförsäkringar Göinge på följande adress Andra Avenyen 14, 281 32, Hässleholm.

Länsförsäkringar Göinge är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Länsförsäkringar Göinge så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Kristiansson, Carl Ingmar Herman som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande , , . . . . . . . Lindqvist, Ingrid Helene som är född 1964 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant . Nilsson, Anna Pernilla Maria som är född 1981 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant . . . . .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela direkt försäkring av risker hänförliga till följande grupper och klasser av skadeförsäkring: - Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a) - Motorfordonsförsäkring (grupp b) - Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar - Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) - Fartygsansvar (klass 12) med begränsning till fritidsbåtar - Allmän ansvarighet (klass 13) - Annan förmögenhetsskade (klass 16) - Rättsskydd (klass 17) Bolaget får också meddela indirekt försäkring (återförsäkring) av risker hänförliga till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) samt indirekt försäkring avseende livförsäkring och tilläggsförsäkring (klasserna 1a och b) och lång olycksfalls- och sjukförsäkring (klass IV) Bolaget har också till föremål att förmedla andra finansiella företags tjänster som har ett naturligt samband med försäkrings- rörelsen, i förekommande fall efter föreskrivet tillstånd. Bolaget får slutligen också bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. Bolagets verksamhetsområde omfattar Hässleholms, Osby och Östra Göinge kommuner samt Araslövs församling inom Kristianstads kommun.