Snapphanebygdens Sparbank

Skåne län

Information

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sprbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter. 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap.12 §. 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar Hässleholms och Osby kommuner.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Snapphanebygdens Sparbank vars bolagstyp är Sparbank.

I Hässleholm så är Snapphanebygdens Sparbank ett av många bolag vars bolagstyp är Sparbank och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Hässleholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Hässleholm och i Skåne län. Redan 1868-01-01 så skapades Snapphanebygdens Sparbank och bolaget är har F-skattsedel Snapphanebygdens Sparbank har haft det sedan 1994-01-01.

537000-9598 är organisationsnummret för bolaget som finns i Hässleholm.

Just nu är Snapphanebygdens Sparbank och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Snapphanebygdens Sparbank så går det att nå dem via telefon på 0451-775660 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andreasson, Nils Anders -Bennäs, Staffan Torvald -Månsson, Rolf Göran -Thorsson, Dag Anders Enok

Följande personer är på något sätt aktiva inom Snapphanebygdens Sparbank är Bennäs, Staffan Torvald som är född 1947 och har titeln Extern firmatecknare, Thorsson, Dag Anders Enok som är född 1955 och har titeln VD, Thorsson, Dag Anders Enok som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Månsson, Rolf Göran som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andreasson, Nils Anders som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Dring, Paul Robert som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Emma Lisa Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Tommy Kristian som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindbeck, Lars Johannes som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotNilsson, Nils Kjell som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotChristiansson, Sven Åke som är född 1954 och har titeln RevisorAndersson, Dan Tomas som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.