Tectumhuset Aktiebolag

Skåne län

Information

I Hässleholm finns det ett Aktiebolag som heter Tectumhuset Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Tectumhuset Aktiebolag i Skåne län. Hässleholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Tectumhuset Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Skåne län.

Sedan 1945-11-28 så har Tectumhuset Aktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Tectumhuset Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Hässleholm.

Vill man komma i kontakt med Tectumhuset Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Järnvägsg. 30, 288 33, Vinslöv. Vi ni istället prata med Tectumhuset Aktiebolag så kan ni göra det på 044-81310.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet, direkt eller genom dotterbolag: att för förvaltning förvärva fast och lös egendom, även genom riktade nyemissioner, att på sina fastigheter bedriva uthyrning och arrendeverksamhet, att bedriva uthyrning av lös egendom, att bedriva byggnadsentreprenader, att bedriva tillverkning av och -,eller handel med olika slag av produkter företrädesvis byggelement och andra byggvaror, att bedriva konsultations-, utrednings-, lednings-, och verkställighetsuppdrag inom fastighetsbranschen, att bedriva handel med värdepapper som ej kräver finansinspektionens tillstånd, att bedriva handel med möbler, mattor, konstföremål och antikviteter, att finansiera olika produkter, häri inbegripet leasingverksamhet samt förvärv av leasingobjekt och leasingkontrakt, att bedriva agentur-, mäkleriverksamhet, att idka annan verksamhet som är förenlig med vad som ovan nämnts.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Persson, Nils Sigurd Ingeman som är född 1942 och har titeln VD, Persson, Nils Sigurd Ingeman som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Sonja Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lars Göran som är född 1967 och har titeln Suppleant, Persson, Per Fredrik som är född 1971 och har titeln Suppleant, Wellander, Eva Maria som är född 1974 och har titeln SuppleantNilsson, Lars Inge Jörgen som är född 1968 och har titeln Revisor, Wiberg, Carl Bertil Magnus som är född 1961 och har titeln Revisorssuppleant, Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Persson, Nils Sigurd Ingeman Firman tecknas av -Persson, Sonja Margareta i förening med två av -Persson, Lars Göran -Persson, Per Fredrik -Wellander, Eva Maria .

Tectumhuset Aktiebolag har 556046-3324 som sitt organisationsnummer.