Anders Myhrberg 59 AB

Skåne län

Information

Anders Myhrberg 59 AB är ett av många företag som finns i Hässleholm. Det är nämligen den kommunen som Anders Myhrberg 59 AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Anders Myhrberg 59 AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1997-01-01.

Anders Myhrberg 59 AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1997-04-03. Men sedan 1997-01-01 så har Anders Myhrberg 59 AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kommendörsg. 5, 281 35, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Anders Myhrberg 59 AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-14580.

Hässleholm arbetar för att företag som Anders Myhrberg 59 AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Anders Myhrberg 59 AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Skåne län.

Bolaget skall bedriva utbildning för personutveckling. Tillverkning, service, försäljning, uthyrning av fritids- och idrotts- redskap, arrangemang av resor inom och utomlands för idrott och fritid, äga och förvalta fast och lös egendom samt handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Anders Myhrberg 59 AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Anders Myhrberg 59 AB och det är följande personer, Myhrberg, Bernt Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hamberg, Lena Marie som är född 1968 och har titeln Suppleant, Andersson, Sven Göran som är född 1958 och har titeln Revisor, Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Anders Myhrberg 59 AB är 556540-2780.