Hässleholms Vatten Aktiebolag

Skåne län

Information

Hässleholms Vatten Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Hässleholm. Det är nämligen den kommunen som Hässleholms Vatten Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Hässleholms Vatten Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2001-07-13.

Hässleholms Vatten Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2000-07-04. Men sedan 2001-07-13 så har Hässleholms Vatten Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till N. Kringelv. 42, 281 41, Hässleholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hässleholms Vatten Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0451-268800.

Hässleholm arbetar för att verksamheter som Hässleholms Vatten Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hässleholms Vatten Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall tillhandahålla förbrukningsvatten, rena eller destruera avloppsvatten, bedriva rådgivning, planering och projektering inom va- och miljöområdet. Bolaget förutsätts vidare uppföra eller förvärva erforderliga anläggningar och utrustning för sin verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hässleholms Vatten Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Axelsson, Karl Axel Christer -Brink, Karl Henrik -Ising, Paul Torsten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hässleholms Vatten Aktiebolag och det är följande personer, Brink, Karl Henrik som är född 1972 och har titeln Extern VD, Axelsson, Karl Axel Christer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Granqvist Moberg, Gaby Lilly Jane som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hilbertsson, Mona Gunnel Yvonne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ising, Paul Torsten som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Kennert Bertil Björn som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot.Nilsson, Bengt Arne Ingemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Petersson, Sven Joel Benny som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Ulf Thomas som är född 1965 och har titeln Revisor.Törnquist, Johan Fredrik Anders som är född 1966 och har titeln Revisorssuppleant.Fast, Sven Börje som är född 1938 och har titeln Lekmannarevisor.Nilsson, Karl-Erik Lennart som är född 1950 och har titeln Lekmannarevisor.Persson, Rolf Ingvar Harry som är född 1946 och har titeln Lekmannarevisor.Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Hässleholms Vatten Aktiebolag är 556594-2926.